Delftse duurzaamheidsdag!

Projecten ›› Delft ›› 2016 ›› Delftse duurzaamheidsdag!
Welke thema's spelen er in de wijk Wippolder in Delft? Move was nog niet eerder actief in de wijk, dus er lag een mooie uitdaging voor de kinderen van groep 7 van de Cornelis Musiusschool en vijf studenten van Virgiel. Samen zijn zij aan de slag gegaan om hun buurt aan te pakken! Hoe koppel je duurzaamheid en ontmoeting aan elkaar? Hier zijn de kinderen en studenten mee aan de slag gegaan!

Kunnen de thema's 'duurzaamheid' en 'ontmoeting' in één project? Ja!
Tijdens de eerste sessie werd al duidelijk dat er superleuk contact zou ontstaan tussen de kinderen en studenten! Ze reageerden geweldig op elkaar, met veel energie zijn zij van start gegaan. Ze hebben veel van elkaar geleerd tijdens de kennismaking, hoe komt een student aan geld, hoe vaak moet je naar school en wat kan/wil je worden als je groot bent? Logische vragen waar de studenten vaak een passend antwoord op hadden. Tijdens de verkenning in de wijk kwam naar voren dat er behoefte was aan het aanpakken van zwerfafval in de buurt en mensen spraken elkaar maar weinig op straat. Deze twee ideeën verwacht je niet snel in één project, maar de kinderen zijn deze uitdaging met de studenten aangegaan! Het project moest een buurtfeest worden waarin voorlichting over afval en elkaar ontmoeten centraal zou staan.

Indrukwekkend bezoek aan verenigingsgebouw Virgiel
Wow, dat was de eerste reactie toen de kinderen het verenigingsgebouw van Virgiel betraden. Gigantisch groot, veel gangen en trappen én veel studenten. De rondleiding door het gebouw liet zien dat er naast feestjes veel meer gebeurt op een vereniging. Studenten krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen via bestuursfuncties en door in commissies te gaan. Ook zijn er aparte ruimtes waar gestudeerd kan worden en er is een bibliotheek. De kinderen hadden een heel ander beeld, maar door deze leerzame dag hebben de kinderen kunnen ervaren hoe leuk en educatief een vereniging kan zijn!

"Door de creativiteit van de kids hebben we met elkaar een supertof project kunnen opzetten!"Delftse duurzaamheidsdag!, DelftRafael, Voorzitter Virgiel


Delftse Duurzaamheids Dag
Het project werd feestelijk afgesloten tijdens de Delftse Duurzaamheids Dag begin juli. Er was een spreker via het Science Centre, die voorlichting heeft gegeven over afval, recyclen en hoe je makkelijk je buurt schoon kunt houden. Aan de buurtbewoners die waren gekomen, werden plantjes verkocht en mensen kregen de kans om in contact te komen met buurtgenoten die ze normaal niet snel zouden spreken. Voorlichting en ontmoeting, een geweldige en leerzame dag! Niet alleen voor de kinderen en studenten, maar voor de hele buurt!

Project informatie
Kinderen: Cornelis Musiusschool
Studenten: Virgiel
Partners: Science Centre TU Delft, StuD

Project media Projectcoördinator
Wil je graag meer weten over dit project?
Neem contact op met: Laurens Klijmij laurens@stichtingmove.com
Projectpartners